Log på

Kan du ikke logge på?

Du kan ikke anvende dininfo.dk, hvis du ifølge folkeregistret har:

    • Status som værende "forsvundet"

    • Status som værende "uden fast bopæl"

    • Adresse i udlandet

Send i stedet et brev med dine oplysninger. Adressen finder du her

Du skal medsende en kopi af billed ID (f.eks. pas eller kørekort) samt den adresse, hvortil vi skal sende aktindsigten.

Bemærk: Løsningen kan kun anvendes af privatpersoner.