Log på

Kan du ikke logge på?

Du kan ikke anvende dininfo.dk, hvis du ifølge folkeregistret har:

Status som værende "forsvundet"

Status som værende "uden fast bopæl"

Adresse i udlandet

Send I stedet et brev eller en mail med dine oplysninger. Adressen finder du her

Løsningen kan kun anvendes af privatpersoner. Du kan derfor IKKE anvende løsningen, hvis du ønsker at vide, om dit firma er registreret.


Løsningen kan kun anvendes af privatpersoner. Du kan derfor IKKE anvende løsningen, hvis du ønsker at vide, om dit firma er registreret.

Læs mere om NemID