Dininfo.dk er en forbrugerportal leveret af Experian A/S. Med NemID kan du straks logge på og se, om du er registreret i Experian’s RKI-register eller i Experians erhvervsdatabase med en eller flere erhvervsrelationer. Hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed, vil du også kunne se informationer om denne.

På www.dininfo.dk viser Experian A/S dine personoplysninger og oplysninger om eventuelle virksomheder, du er tilknyttet. Du kan læse mere om, hvordan vi foretager behandling af disse person- og virksomhedsoplysninger på en sikker og ansvarlig måde i vores datapolitik, som du finder her.